Hartelijk welkom bij Snorban!

Waarom Snurken we ?

Wat is snurken?
Snurken is een zagend geluid dat ontstaat door verkeerd ademhalen tijdens het slapen. Bij ademhaling wordt lucht via de neusholte, keelholte en de luchtpijp naar de longen vervoerd. In het bovenste deel van de luchtpijp zitten de stembanden. Het snurkgeluid ontstaat door een vernauwing van de luchtweg tussen de ingang van de neus en de stembanden.
 
In het bovenste gedeelte van de luchtpijp zitten de stembanden (ter hoogte van de adamsappel). Snurkgeluiden ontstaan door een vernauwing in de luchtweg in het traject tussen de ingang van de neus (neusgaten) en de stembanden. Bij mensen die snurken is soms de neusholte te nauw, maar meestal betreft het een vernauwing achter de huig (dat is de overgang van de neus- naar de keelholte) of het gebied in de keelholte achter de tong. Zie onderstaande afbeelding:


Wat is de oorzaak van snurken?
In 75% van de gevallen begint het snurken door neusademhalingsproblemen. Het menselijk lichaam is namelijk gemaakt om adem door de neus te inhaleren en wanneer dit niet mogelijk is, wordt automatisch uitgeweken naar de mond. In sommige gevallen ligt de oorzaak van het snurken in de neusholte, maar meestal betreft het een vernauwing van de overgang van de neus- naar de keelholte of het gebied achter de tong. Deze vernauwing kan ook weer allerlei oorzaken hebben, te weten:
 • Roken
 • Alcohol
 • Overgewicht
 • Zwangerschap
 • Afwijking van de neus- / keelholte
 • Hooikoorts
 • Rugslapen
 • Leeftijd
 • Hormonale factoren
 • Verkoudheid
 • Spierverslappers
Roken
De rook die rokers inademen prikkelt het slijmvies in de keelholte. Hierdoor kan er een zwelling ontstaan van het slijmvlies met als gevolg een vernauwing van de keel.

Alcohol
Alcohol zorgt ervoor dat er een tijdelijke verslapping optreedt van spieren die de keelholte openhouden. Daarnaast kan alcohol de ademhalingscontrole tijdens de slaap verstoren. 

Overgewicht
Bij mensen met overgewicht kan het voorkomen dat door vetopstapeling in de hals een vernauwing ontstaat in de keelholte of het gebied achter de tong. 

Zwangerschap
Zwangere vrouwen houden meer vocht vast tijdens de zwangerschap waardoor de aderen beter doorbloed raken. Hierdoor kunnen de slijmvliezen in de neus opzwellen en wordt de luchtdoorgang kleiner. .

Afwijking van de neus- / keelholte
Er zijn diverse afwijkingen van de neus-/keelholte bekend die zorgen voor een vernauwing en daardoor snurken als gevolg kunnen hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan scheefstand van het neustussenschot, neuspoliepen, zwelling van de huig en een abnormaal grote tong.

Hooikoorts
Hooikoorts kan als gevolg hebben dat er een zwelling ontstaat in de slijmvliezen met als gevolg een drukkend gevoel en minder ruimte voor luchtinname. 

Rugslapen
Mensen die op hun rug slapen, zogeheten rugslapers, hebben een verhoogde kans op snurken. Wanneer u een rugslaper bent, kunnen de tong en het zachte mondweefsel naar achteren zakken waardoor een vernauwing van de luchtweg optreedt.

Leeftijd
Snurken komt voornamelijk voor bij mensen van middelbare leeftijd. De kans op snurken wordt groter wanneer u ouder wordt, omdat het spierweefsel zijn stevigheid dan enigszins verliest. 

Hormonale factoren
Ook afwijkingen in de hormoonhuishouding kunnen invloed hebben op het ontstaan van snurken, namelijk bij te weinig schildklierhormoon en te veel groeihormoon. Deze afwijking treedt vaak op bij vrouwen na hun menopauze door de afname van vrouwelijke hormonen. 

Verkoudheid
Bij verkoudheid worden de slijmvliezen in de keel- en neusholte dikker waardoor de ingeademde lucht lastiger door de neus kan stromen. Hierdoor wordt u gedwongen om tijdens uw slaap door de mond te ademen, wat de kans op snurken vergroot. 

Spierverslappers
Bepaalde medicijnen met spierverslappende werking kunnen ervoor zorgen dat de spieren in de keelholte slapper worden.

Zijn er verschillende soorten snurkers?
Ja, zeker. Naast een breed spectrum aan oorzaken, zijn er ook veel verschillende type snurkers. Zo zijn er mensen die snurkers die snurken met hun mond dicht. Deze manier van snurken kan erop wijzen dat uw tong wegzakt waardoor de luchtdoorgang wordt verhinderd.  Ook zijn er mensen die snurken met hun mond open. Deze manier van snurken wijst meestal op een probleem met het keelweefsel. Sommige mensen snurken alleen wanneer ze op hun rug slapen, zoals eerder beschreven. Tenslotte zijn er mensen waarbij de adem regelmatig stokt tijdens de slaap. In dit geval heeft u vermoedelijk last van slaapapneu en is een bezoek aan uw huisarts aan te raden. Ook als u meerdere van bovenstaande snurkproblemen heeft, is het aan te raden om binnenkort een bezoek te brengen aan uw huisarts.